Algemene voorwaarden Hakvoort Professional website.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Hakvoort Professional bv, 8300 BB Emmeloord, Kvk nummer 39022056.

1. Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen van producten en alle materialen op de site zijn eigendom van Hakvoort Professional en mogen niet gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina on-line te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan Hakvoort Professional webpagina's af te drukken voor persoonlijk gebruik.

2. Linken naar de Hakvoort Professional website

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, dient u dit altijd naar de Hakvoort Professional Homepage te doen.

3. Juistheid van gegevens

Sommige op deze site geïllustreerde modellen, onderdelen en accessoires kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Hakvoort Professional behoudt zich het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren.

4. Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Hakvoort Professional zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Hakvoort Professional uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Hakvoort Professional geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

5. Aansprakelijkheid

Hakvoort Professional is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Hakvoort Professional zouden voorkomen. Hakvoort Professional is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Hakvoort Professional website zijn gelinked.

6. Gegevensbescherming

Hakvoort Professional respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Hakvoort Professional gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

6.1 Persoonsgegevens

Hakvoort Professional verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker Hakvoort Professional toestemming de persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Hakvoort Professional met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bij elke e-mail communicatie zal de bezoeker de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen. Indien de bezoeker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen. In dit laatste geval geeft een bezoeker Hakvoort Professional toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Hakvoort Professional met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

6.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie informatie

In sommige gevallen zal Hakvoort Professional gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Hakvoort Professional website gekomen bent.

6.3 Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen

Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde 'cookies' op uw systeem geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u 'cookies' van uw harde schijf verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of Help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

7. Toepassing wetgeving

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website en op onze Algemene Voorwaarden.

8. Wijzigingen

Hakvoort Professional behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden is gewijzigd.