Projectontwerp

Uw nieuwe keuken inzichtelijk gemaakt!

Wij willen zo exact mogelijk weten waaraan de inrichting van uw restaurant of keuken nu en in de toekomst moet voldoen. Een persoonlijk gesprek is de eerste stap op weg naar een doordacht inrichtingsplan. De eerste ideeën in schetsfase worden voor u uitgewerkt tot duidelijke digitale 3D- tekeningen. Zo kunt u alvast een goed beeld vormen van uw nieuwe keuken.

Wij bieden u een moderne totaaloplossing met alle voorzieningen en de juiste productkeuze. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met personeelssterkte, de benodigde capaciteit, routing en de laatste eisen op het gebied van hygiëne, technologie en veiligheid. Inzicht geven in de mogelijkheden, de kosten en de kostenbesparende elementen per onderdeel zijn het uitgangspunt voor een verantwoorde keuze. Het concept voor een optimale bedrijfsvoering wordt eigenlijk een stukje "haute cuisine": een staaltje op maat gesneden vakwerk uit eigen keuken.

Hakvoort Professional kan zowel het ontwerp, de projectbegeleiding, de plaatsing en service realiseren voor het gehele of -indien wenselijk- een gedeelte van het project.

Voortraject
In de aanloopfase van het project houden onze adviseurs steeds rekening met het toepassen van de optimale routing in de keuken, hygiëne en veiligheid volgens de nieuwste HACCP richtlijnen en de keuze voor kostenbesparende apparatuur.
   
Tevens dient er een goede samenhang te bestaan tussen een aantal factoren met betrekking tot het uitvoeren van het project. Deze factoren zijn het programma van eisen die u als klant heeft: kosten, techniek, beschikbare tijd en planning en de aangegeven eisen met betrekking tot de Arbowet, brandveiligheid en de Wet milieubeheer.

Tijdens het gehele traject is een goede terugkoppeling naar het uitgangspunt een vereiste om processen te kunnen verbeteren en het geheel efficiënt te laten verlopen. Een eventuele bijstelling vindt uiteraard enkel plaats in overleg met u als klant. Wij zorgen voor een goede afstemming van alle werkzaamheden gedurende het gehele project.

In het voortraject worden onder andere het programma van eisen, de benodigde budgetten en het opstellen van een voorlopige planning besproken. Na terugkoppeling en toetsing ontstaat een basis voor het uitwerken van het project of voorontwerp.

Definitief ontwerp
De goedgekeurde voorsteltekening wordt uitgewerkt in een definitieve technische tekening. Hierna wordt de planning in overleg met u afgestemd en indien nodig tussendoor bijgesteld. Werktekeningen aangeleverd door derden kunnen eveneens door ons worden gecontroleerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realisatie project
Indien gewenst kunnen wij ook  toezicht houden op het installatieadres met betrekking tot de controle op kwaliteit en voortgang van de installatie werkzaamheden, de administratie van meer-/minderwerk alsmede budgetbewaking, controleren en het bijhouden van een planning en de registratie van projectdocumenten. Bij de oplevering van het project wordt het werk opgenomen en gecontroleerd. Tevens zal er een opleveringsrapport worden opgesteld.
 

         

 

Onderhoud
Onze monteurs en adviseurs kunnen u ook adviseren over een onderhoudscontract.  Essentieel uitgangspunt bij alle projecten van Hakvoort Professional is het vermijden van onderhoudsgevoelige installaties en materialen.

Ten aanzien van de technische installaties zal jaarlijks preventief onderhoud moeten worden uitgevoerd, onder andere door gestelde voorwaarden en eisen van verzekeringsmaatschappijen en brandweer. Indien gewenst kunnen wij per apparaat of installatie een gedetailleerde onderhoudsanalyse verzorgen door het afsluiten van een onderhoudscontract.

Service
Hakvoort Professional heeft alles in huis om u een optimale service te bieden. Vanaf het moment van oplevering kan er worden gekozen voor een servicecontract op apparatuur. Deze preventieve onderhoudsmethode staat garant voor de meest ideale werksituatie. Hiermee wordt immers de kans op storingen tot een minimum beperkt. Mocht er onverhoopt een storing ontstaan, dan staat onze servicedienst 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat.

Het onderdelenmagazijn van Hakvoort Professional reageert snel en flexibel, en is op deze manier een perfecte aanvulling op ons serviceapparaat. Ook van merken die niet tot het reguliere assortiment behoren, heeft Hakvoort Professional de meeste onderdelen op voorraad.

Door de strategische ligging van de vestigingen van Hakvoort Professional kan zogenaamde quick-service worden geboden. Handzame apparatuur kan vaak dezelfde dag gebracht en gehaald worden, en in de werkplaats van onze vestigingen worden gerepareerd. De werkplaatsmonteurs kunnen indien nodig ook als ondersteuning worden ingezet bij de service dienst van Hakvoort Professional.