Duurzaamheid: MVO & ISO 

Milieuvriendelijk en duurzaam ondernemen

Milieuvriendelijk, maatschappelijk betrokken en duurzaam ondernemen: er over praten is één ding maar er ook naar handelen is hetgeen Hakvoort Professional zichzelf ten doel heeft gesteld. Als organisatie willen wij er voor zorgen dat er een goede balans ontstaat tussen mens, milieu en de profit van de onderneming.

 

Dit wordt onder andere bereikt door afvalstromen en energieverbruik tot een minimum te beperken. De combinatie van efficiënt werken en een voortdurende verbetering van processen leiden tot het gewenste resultaat.

 

Onze doelstellingen:

- Het verminderen van energieverbruik

- Het verlagen van CO2 uitstoot

- Water besparen en minder afval produceren

- Het milieuvriendelijk bewustzijn vergroten zowel intern als extern

 

Maatschappelijk ondernemen & ISO

Om onze ambities en onderbouwingen ten aanzien van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vast te leggen, heeft Hakvoort Professional een zelfverklaring ISO 26000 opgesteld. Middels deze verklaring tonen wij onze betrokkenheid bij de zeven kernonderwerpen van MVO:

1. Bestuur van de organisatie

2. Mensenrechten

3. Werkomstandigheden

4. Het milieu

5. Eerlijke werkwijzen in de praktijk

6. Consumenten/klanten aangelegenheden

7. Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling

 

MVO Nederland - Het manifest van partners van MVO Nederland
Hakvoort Professional heeft als partners van MVO Nederland het partnermanifest ondertekend van MVO Nederland. Hiermee verklaren wij de daarin beschreven visie op MVO te hanteren als uitgangspunt voor alle bedrijfsbeslissingen, en onderschrijven de genoemde MVO-uitgangspunten. Eén van de uitgangspunten is dat het bedrijf bij alle bedrijfsbeslissingen streeft naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.  Bekijk hier het MVO Manifest

 

ISO 9001 
ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Hakvoort Professional draagt met dit certificaat zorg voor het verhogen van de klantentevredenheid en het voldoen aan alle producteisen.

 
ISO 14001
Deze ISO norm is een standaard op het gebied van milieumanagement. Hiermee kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. Hakvoort Professional is in het bezit van deze certificatie.  

 

Waardering en erkenning

Voor de buitenwereld zijn de inspanningen van Hakvoort Professional op het gebied van duurzaamheid niet onopgemerkt gebleven. Hakvoort Professional heeft door de jaren heen verschillende prijzen in de wacht mogen slepen.

 

2005: Meest duurzame onderneming van Flevoland

2006: Ambassadeur Gemeente Noordoostpolder

2007: Beste bedrijf van de Noordoostpolder

2008: Top onderneming van Flevoland 2007